Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo về công tác giải ngân vốn, quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2021 đối với các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư

Lượt xem: 350

Ngày 10/9/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo về công tác giải ngân vốn, quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2021 đối với các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, đề xuất giải quyết các tồn tại liên quan và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

UBND tỉnh đánh giá: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đến ngày 09/9/2021 còn quá thấp (nhất là các công trình cấp điện nhận bàn giao từ Sở Công Thương và các dự án kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài, vốn nước ngoài) và chậm so tiến độ yêu cầu. Nguyên nhân chính là do: phối hợp với các địa phương xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chưa tốt; tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư quá chậm; các địa phương chậm phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán; ... Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021;

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm: Xác định nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm, then chốt, xuyên suốt trong năm 2021 theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh uỷ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đến cuối năm 2021 phải giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao và hoàn ứng theo quy định. Những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn thì cương quyết điều chuyển sang các dự án trên địa bàn tỉnh đã quyết toán và có khối lượng đang thiếu vốn.

Tập trung ưu tiên giải ngân các nguồn vốn ODA, vốn Trung ương, nhất là các nguồn vốn Trung ương được kéo dài qua năm 2021.

Có kế hoạch phân công trách nhiệm trong Lãnh đạo Ban và các phòng chức năng theo dõi từng công trình, dự án; theo đó rà soát từng công trình, dự án cụ thể để xác định những điểm vướng mắc cần có giải pháp tập trung tháo gỡ, xử lý giải ngân các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra, nhất là các công trình Trường học. Vừa qua có một số dự án do mức giá trúng thầu giảm nhiều, dẫn đến nguồn kinh phí tiết kiệm qua đấu thầu còn lại tương đối lớn, các đơn vị sử dụng xin bổ sung thêm các hạng mục, vì vậy làm kéo dài thời gian của dự án, vấn đề này UBND tỉnh yêu Ban Quản lý rút kinh nghiệm không tham mưu phê duyệt bổ sung các hạng mục theo yêu cầu của đơn vị sử dụng, nếu đơn vị sử dụng thực sự có nhu cầu thì lập hồ sơ đề xuất xử lý từ các nguồn khác.

Ban Quản lý chịu trách nhiệm khi tổ chức xét chọn các đơn vị tư vấn phải có năng lực và uy tín tránh trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế - dự toán nhiều lần làm kéo dài tiến độ của dự án. Đồng thời đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu lựa chọn các đơn vị thi công đối với các công trình có chủ trương đầu tư trong năm 2022 theo đúng quy định và đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương thi công các công trình đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trong mùa mưa, lũ.

Tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Ban Quản lý phải phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện công tác quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để tổng hợp quyết toán toán dự án, trình thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Trong đó, cần tập trung quyết toán các công trình: Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Khu dân cư đường Bạch Đằng, Khu dân cư cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam,...

* Đối với dự án Khu dân cư cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: Thống nhất chủ trương loại trừ số tiền san nền: 2.539.743.000 đồng trong tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 do chi phí này được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trình phê duyệt quyết toán tại dự án san nền khu đất 6,5 ha vào năm 2011 (Sở Tài chính đã thẩm tra) theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 167/TTr-BQL ngày 10/9/2021 để phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Ban Quản lý chịu trách nhiệm làm việc với Sở Tài chính để hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương thẩm định hồ sơ dự án, thẩm định bản vẽ thiết kế thi công - dự toán kịp thời, nhanh chóng để chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các địa phương (nhất là UBND huyện Quế Sơn) tập trung đẩy nhanh công tác GPMB liên quan đến các dự án còn vướng mặt bằng thi công. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương kiểm tra, trình thủ tục liên quan đến cấp giấy phép khai thác mỏ đất Nỗng Trọc, huyện Quế Sơn và hỗ trợ Ban Quản lý trong hồ sơ, thủ tục tìm nguồn mỏ đất để thực hiện dự án.

Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án và khẩn trương quyết toán kinh phí BTGPMB. Trong đó:

UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo các phòng, Ban liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trường Trần Đại Nghĩa và Hồ chứa nước Lộc Đại để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo: số 260/TB-UBND ngày 07/7/2021 và số 394/TB-UBND ngày 06/9/2021.    

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các phòng, Ban liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0-Km1+700 (ĐT 609 cũ) và Dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II) để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai kịp tiến độ. Đồng thời khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí BTGPMB dự án Đường ĐT 609 (Hạng mục: Km 8 +360 - Km 13 + 581,13 và Hạng mục: KM0+00-Km8+360) để Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán toàn dự án.

UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các phòng, Ban liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trung Tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (Cơ sở 2) để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai kịp tiến độ. Đồng thời khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí BTGPMB các dự án: Cầu Kỳ Phú 1, Cầu Kỳ Phú 2; Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk - Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ, Tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam; Đường Nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi để Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán toàn dự án.

UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các phòng, Ban liên quan khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí BTGPMB các dự án: Đường từ Trung tâm huyện Đại Lộc đi các xã vùng lũ ven sông Vu Gia; Cầu Giao Thủy, hạng mục Cầu và đường dẫn; Đường ĐT 609 (hạng mục: Cầu Ái Nghĩa; hạng mục: Km 27+00 - Km 37+00; hạng mục: Cầu Phương Huệ và Cầu Quang Âm; hạng mục: Km 16+177 - Km 17+63-Km 20+440-Km20+943; hạng mục: Cầu Khe Đông và Cầu Khe Đổ) để Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán toàn dự án.

UBND giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn (bằng văn bản) cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, giải ngân, hoàn ứng, quyết toán các dự án và hướng dẫn các địa phương thực hiện thẩm tra, quyết toán kinh phí BTGPMB các dự án theo quy định./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 412/TB-UBND ngày 17/9/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI