Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 388

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy định gồm có 04 Chương, 30 Điều và 06 Phụ lục kèm theo; về quy định chung (05 Điều); về quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức (13 Điều); về quy định về luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức (11 Điều); về trách nhiệm tổ chức thực hiện (01 Điều).

Về đối tượng áp dụng Quy định, (1) Đối với Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành; cấp trưởng, cấp phó ban, chi cục trực thuộc Sở, Ban, ngành; Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng và tương đương ban, chi cục trực thuộc Sở, Ban, ngành; Viên chức quản lý cấp trưởng, cấp phó và tương đương đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Viên chức quản lý cấp trưởng, cấp phó phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. (2) Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Viên chức quản lý cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Viên chức quản lý cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng và tương đương đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố. (3) Đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở và Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố được thực hiện theo Luật Thanh tra, các quy định của pháp luật có liên quan và Quy định này. (4) Quy định không áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý ở bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, dạy nghề. Việc bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị này thực hiện theo quy định của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Quy định đã nêu cụ thể về điều kiện bổ nhiệm như ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, quy hoạch, tuổi bổ nhiệm, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác; cụ thể tiêu chuẩn trình độ đào tạo, các bằng cấp, chứng chỉ bồi dưỡng đối với chức danh bổ nhiệm; nhất là tiêu chuẩn chính trị cho từng chức danh theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, Quy định số 1661-QĐi/TU của Tỉnh ủy và Thông báo kết luận số 155-TB/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể về trình tự, thủ tục các bước trong quy trình 5 bước bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ; thành phần tham dự, nội dung thực hiện của từng bước đối với từng chức vụ bổ nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác cũng được quy định cụ thể các bước thực hiện đối với nhân sự do cơ quan, tổ chức giới thiệu và nhân sự do cấp trên giới thiệu nhằm phù hợp với thực tiễn; quy định đối với bổ nhiệm trong trường hợp khác khi hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình, kiện toàn bộ máy tổ chức; quy định rõ hơn đối tượng, phạm vi luân chuyển, tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện luân chuyển, kế hoạch luân chuyển, quy trình luân chuyển, thời gian luân chuyển, nhận xét, đánh giá đối với công chức luân chuyển, bố trí công chức sau luân chuyển; quy định rõ điều kiện, quy trình miễn nhiệm, từ chức đối với công chức và thôi giữ chức vụ đối với viên chức.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021; các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: (1) Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Điều 1 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 14/2019/QĐUBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh .

Tác giả: Tấn Tân

Nguồn tin: Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI