Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Lượt xem: 585

Ngày 09/9/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty KHCL báo cáo, đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm: Hướng dẫn Công ty KHCL hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và khẩn trương tham mưu điều chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan theo Luật Nhà ở đối với 03 dự án: Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2, Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3, Khu tái định cư Sơn Viên để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021 và Công văn số 4482/UBND-KTTH ngày 20/7/2021;

Khẩn trương hướng dẫn Công ty KHCL lập hồ sơ, xác định điểm dừng kỹ thuật để quyết toán giá trị công trình và bàn giao cho địa phương quản lý Khu tái định Nồi Rang, Khu tái định cư ven biển Bình Dương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021;

 Yêu cầu Công ty KHCL cung cấp đẩy đủ các hồ sơ liên quan đến chi phí và thẩm định chi phí đầu tư các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá đất theo quy định.

Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì xây dựng phương án giá đất (hoặc thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng phương án giá đất) các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, theo hướng:

 Hiệu số giữa doanh thu đất tái định cư với các khoản chi phí liên quan đến đầu tư dự án không có chênh lệch hoặc có chênh lệch thấp. Trường hợp doanh thu đất tái định cư lớn hơn tổng chi phí thì nhà đầu tư nộp khoản chênh lệch vào ngân sách nhà nước; trường hợp doanh thu đất tái định cư nhỏ hơn tổng chi phí thì xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô dự án để bổ sung đất tái định cư. 

Về xác định giá đất tái định cư: Đối với các lô đất đã bố trí cho dân thì tính theo giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt (trong đó bao gồm 164 lô đã có phương án BTGPMB được duyệt nhưng chưa hoàn chỉnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Đối với các lô đất còn lại thì giá đất = (tổng chi phí trừ (-) tổng tiền đất tái định cư đã bố trí cho dân có xem xét đến giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường) chia (:) diện tích đất tái định cư còn lại. Phần diện tích đất này, Công ty KHCL chịu trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư theo quy định.

Về tổng chi phí đầu tư xây dựng phải tính đúng, đầy đủ và được Sở Xây dựng thẩm định, bao gồm: Chi phí xây lắp (trường hợp Công ty KHCL đã sử dụng chi phí dự phòng thì Công ty phải báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép cập nhật vào chi phí dự án);  Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của chính các dự án theo các Phương án BTHT&TĐC đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (kể cả phần khái toán) và phê duyệt quyết toán, trong đó có khoản tiền lệ phí trước bạ phải nộp khi lập thủ tục cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất tái định cư cho các hộ dân được bố trí tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Sau khi xây dựng phương án giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo cho các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Công ty KHCL tham gia góp ý và tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trước ngày 30/9/2021 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Đề nghị Công ty KHCL chịu trách nhiệm làm việc với:

 Sở Xây dựng để được hướng dẫn bổ sung đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư các dự án, lập hồ sơ xác định điểm dừng kỹ thuật để quyết toán giá trị công trình Khu tái định Nồi Rang, Khu tái định cư ven biển Bình Dương và bàn giao cho địa phương tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021 và Công văn số 4482/UBND-KTTH ngày 20/7/2021. Đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu liên quan đến chi phí đầu tư các dự án Khu tái định cư để Sở Xây dựng thẩm định theo quy định;

 UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình để hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp xây dựng phương án giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường để cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến xây dựng phương án giá đất các Khu tái định cư.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình chịu trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty KHCL xác định điểm dừng kỹ thuật Khu tái định Nồi Rang, Khu tái định cư ven biển Bình Dương và nhận bàn giao cá Khu tái định cư để tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021; Phối hợp với Công ty KHCL trong việc hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí BTGPMB các Khu tái định cư; Phối hợp với Sở:Tài nguyên và Môi trường trong công tác khảo sát, xây dựng phương án giá đất các Khu tái định cư theo quy định.

Yêu cầu Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục Thuế, UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Công ty KHCL và các ngành liên quan phối hợp, cung cấp các hồ sơ liên quan đến dự án và góp ý vào dự thảo phương án giá đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 407/TB-UBND ngày 15/9/2021

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI