Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Núi Thành về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Lượt xem: 733

Ngày 27/8/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Núi Thành báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện 07 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2021 và đề xuất, kiến nghị có liên quan; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh đánh giá: Trong 07 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ năm 2020 để lại nặng nề; ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19; UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của huyện Núi Thành trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Các chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững) đạt được những kết quả nhất định, Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm qua từng năm; Kết quả 5 năm giảm được 2.278 hộ (giảm tỷ lệ 5,53%), từ 2.991 hộ, chiếm tỷ lệ 7,15% (theo kết quả điều tra cuối năm 2015) xuống còn 713 hộ, chiếm tỷ lệ 1,62% (theo kết quả điều tra cuối năm 2020). Trong đó, hộ nghèo bảo trợ xã hội 597 hộ, hộ nghèo là người cao tuổi, bệnh tật, hộ không có khả năng thoát nghèo là 116 hộ, không còn hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, không có hộ nghèo có thành viên hưởng trợ cấp người có công; hộ cận nghèo giảm từ 2.272 hộ (tỷ lệ: 5,43%) còn 622 hộ (tỷ lệ 1,41 %); huyện đã có 12/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã đạt: 18,53 tiêu chí/xã, tăng so với năm 2010 là 15,53 tiêu chí/xã (năm 2010 đạt bình quân 3 tiêu chí/xã); thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43,3 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó nước sạch 60-70%); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 70,5% trong tổng số lao động; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 82%;  xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 12 xã/15 xã (Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, Tam Hải, Tam Anh Bắc; 12 thôn đạt chuẩn xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu (Đông Xuân, Thanh Trà, Nam Định, Tiên Xuân, Sâm Linh Tây, Tịnh Sơn,  Hà Lộc, Trà Lý, Long Thạnh Đông, Phú Nam, Phú Quý, Đức Phú); 04 thôn đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đảo Tam Hải (Thuận An, Long Thạnh Đông, Bình Trung, Tân Lập);  tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó nước sạch 60-70%); Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 70,5% trong tổng số lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 82%. Đến cuối năm 2020 huyện  đã đạt 04 tiêu chí so với bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Qua đó, đời sống người nghèo được cải thiện đáng kể, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cơ sở hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, góp phần ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với nội lực tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện như nguồn lực lao động dồi dào, quỹ đất lớn, kinh tế rừng, phát triển sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, cảng biển, sân bay, đường sắt, Quốc lộ 1A … và các dự án lớn của tỉnh đã và đang triển khai trên địa bàn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến UBND tỉnh đề nghị: 

Đảng bộ, Chính quyền huyện Núi Thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030) và nhận thức đầy đủ vấn đề cốt lõi của chương trình là chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho người nghèo; Trong đó, UBND huyện tận dụng khai thác triệt để thế mạnh của địa phương như đã nêu trên; cần phải tổ chức đánh giá, rà soát lại những mặt đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xác định nhóm trọng tâm, mô hình điểm để làm vệ tinh kích cầu cho sự phát triển; xác định trong quá trình thực hiện gắn với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “vừa làm, vừa bàn, vừa xin chủ trương, đã rõ thì nhanh chóng triển khai thực hiện”. Mặt khác, cần huy động, lồng ghép một cách hợp lý các nguồn vốn giữa các chương trình để thực hiện; tổ chức đánh giá các mô hình kinh tế hiện đang có nhằm mục đích duy trì và phát triển; ưu tiên tập trung nguồn lực vào các khâu đột phá, bên cạnh đó chú trọng đầu tư vào vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện phát triển hạ tầng đồng bộ; nghiên cứu các mô hình hay, cách làm mới phù hợp với lợi thế sẵn có của địa phương; phân nhóm cụ thể, gắn trách nhiệm với từng cá nhân, đơn vị; tập trung rà soát công tác giải ngân vốn của các chương trình đến thời điểm hiện tại, lên kế hoạch và lộ trình cụ thể để giải quyết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả; UBND huyện tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tỉnh để trao đổi thông tin từ tỉnh đến huyện đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả với mục tiêu là phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân.
UBND huyện tập trung nghiên cứu có giải pháp để phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nhất là phát huy hiệu quả sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; tranh thủ sự đồng thuận của toàn xã hội, cũng như khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đưa huyện Núi Thành trở thành một địa phương phát triển năng động, là điểm sáng về phát triển đô thị, quy hoạch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... của tỉnh.

Đối với các chương trình cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:

Xác định trọng tâm là chuyển biến nhận thức của người dân và nâng cao thu nhập cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân là thước đo đánh giá hiệu quả của chương trình để hộ thoát nghèo không tái nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, tinh thần của người dân trong việc tự giác quyết tâm giảm nghèo; khai thác triệt để lợi thế của vùng để hình thành các mô hình sinh kế giảm nghèo và nhân rộng;

Tập trung khảo sát, điều tra, phân loại hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo trong đó chú ý đối với 597 hộ nghèo bảo trợ xã hội để thoát nghèo (nguyên nhân nghèo do thiếu đất, thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu thông tin, thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu tư liệu sản xuất) để từ đó đề ra giải pháp hỗ trợ, lộ trình, và mốc thời gian hoàn thành như: hỗ trợ tiếp cận các mô hình kinh tế để người dân nghiên cứu, tư vấn cho người dân nắm bắt chương trình giảm nghèo bền vững thông qua các kênh tín dụng, nhất là kênh của Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp hộ nghèo, cận nghèo có nguồn lực hình thành và mở rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi, kinh doanh tạo thu nhập, tạo điều kiện, hỗ trợ để người dân tham gia lao động các doanh nghiệp trên địa bàn; đối với 116 hộ không có khả năng thoát nghèo có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng hộ như: phân công người hướng dẫn, hỗ trợ hộ thoát nghèo, kêu gọi xã hội hóa giúp các hộ nghèo từ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện đồng hành cùng chính quyền trong việc xóa nghèo. Tập trung triển khai xóa nghèo đối với các hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công.

Chủ động rà soát người dân trong độ tuổi lao động tham gia lao động các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, từ đó có giải pháp giải quyết lao động như: đẩy mạnh công tác kết nối đào tạo nghề cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tham gia các mô hình nông nghiệp, liên kết vùng nông nghiệp để cung cấp sản phẩm cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải….

Tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi, sự đóng góp của nguồn vốn này vào việc giảm nghèo trên địa bàn, trong đó, đặc biệt quan tâm hơn nữa đến xã Tam Trà; rà soát nhu cầu còn lại của các hộ nhằm đảm bảo tư vấn các hộ nghèo tiếp cận các kênh tín dụng để có nguồn vốn hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Tính toán lại các nguồn phân bổ của tỉnh, nguồn của địa phương lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các chương trình, mục đích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quan tâm ưu tiên các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở các vùng khó khăn của huyện nhằm tạo điều kiện thực hiện phát triển kinh tế, góp phần xóa nghèo.

Tập trung chuẩn bị tổ chức triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, theo tiêu chí 2 giai đoạn: 2016-2021 và 2022-2025 để chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

Tập trung rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn huyện một cách toàn diện, quy hoạch huyện phải gắn với quy hoạch định hướng chung của tỉnh: quy hoạch hạ tầng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch sắp xếp dân cư, quy hoạch ngành nghề... trong đó, ưu tiên rà soát quy hoạch sử dụng đất để kêu gọi đầu tư và trong quy hoạch lưu ý đến yếu tố khớp nối, lan tỏa với các huyện phía tây Núi Thành.

Quán triệt nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện tốt chương trình nông thôn mới, trong đó, xác định trọng tâm của Chương trình là lấy cốt lõi thu nhập và đời sống của người dân là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện chương trình này, trong quá trình thực hiện cần chú trọng giữ gìn giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa của huyện.

UBND huyện cần xác định nhóm trọng tâm trong thời gian đến, trước mắt có kế hoạch nâng chuẩn nông thôn mới cho 12 xã: Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, Tam Hải và Tam Anh Bắc; tập trung duy trì các tiêu chí chuẩn nông thôn mới đã đạt được đối với 03 xã: Tam Trà (đạt 16/19 tiêu chí), Tam Thạnh và Tam Sơn (đạt 19/19 tiêu chí); duy trì 12 thôn đạt chuẩn xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu: Đông Xuân xã Tam Giang; Thanh Trà xã Tam Nghĩa; Nam Định và Tiên Xuân 1 xã Tam Anh Nam; Sâm Linh Tây xã Tam Quang; Tịnh Sơn xã Tam Mỹ Tây; Hà Lộc xã Tam Tiến; Trà Lý xã Tam Anh Bắc; Long Thạnh Đông xã Tam Hải; Phú Nam xã Tam Xuân 2; Phú Quý 3 xã Tam Mỹ Đông; Đức Phú xã Tam Sơn và 04 thôn đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đảo Tam Hải (Thuận An, Long Thạnh Đông, Bình Trung, Tân Lập); đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể trong giai đoạn tới cho việc nâng chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Đối với tiêu chí xây dựng Huyện nông thông mới: đề nghị huyện tập trung duy trì 04 tiêu chí so với bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt được gồm: tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 4 (Điện); tiêu chí số 8 (An ninh-Trật tự xã hội); tiêu chí số 9 (Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) và tiếp tục có giải pháp lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn đầu tư để hoàn thành đạt 05 tiêu chí còn lại, gồm: tiêu chí số 2 (Giao thông); tiêu chí số 3 (Thủy lợi); tiêu chí số 5 (Văn hóa-Y tế-Giáo dục); tiêu chí số 6 (Sản Xuất); tiêu chí số 7 (Môi trường) và chuẩn bị các hồ sơ minh chứng làm cơ sở xét đối với các tiêu chí xã nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để được đánh giá và công nhận theo hướng thực chất.

Chỉ đạo thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2021 trong Chương trình nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 24/6/2021, đến ngày 31/01/2022 (thời hạn chỉnh lý ngân sách) nếu không giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2021 đã được giao, sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh; đối với vốn đầu tư, không được chuyển nguồn sang năm 2022 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Đồng thời, có giải pháp để sớm trả nợ đối với nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020.

Đối với các sản phẩm OCOP: đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn, trong đó, lưu ý: tổ chức rà soát, định hướng cho các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia năm 2021 đảm bảo chất lượng, đa dạng, tránh trùng lắp; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể đăng ký nâng cấp tăng số lượng sản phẩm được công nhận, cũng như nâng cao chất lượng (nâng sao) của sản phẩm. Nghiên cứu, đầu tư nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và thương hiệu sản phẩm, đầu tư sản xuất, tăng số lượng sản phẩm để cung ứng cho thị trường. Đánh giá thực chất, giá trị mang lại của các sản phẩm OCOP, từ đó đưa ra các giải pháp về thị trường tiêu thụ lâu dài của sản phẩm thông qua các kênh: Hội đồng hương, Sàn Thương mại điện tử, Sở Công thương…. Tập trung triển khai đánh giá phân hạng các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện theo Kế hoạch 5213/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

Về giải quyết các đề xuất, kiến nghị:

Về nội dung đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, BCĐ các Chương trình MTQG quan tâm đưa vào lộ trình huyện Núi Thành xây dựng Huyện nông thôn mới vào năm 2023: UBND tỉnh hoan nghênh quyết tâm, nỗ lực của UBND huyện trong phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023; trong khi ngân sách tỉnh còn khó khăn nên UBND huyện cần tính toán xác định nguồn lực của địa phương để thực hiện và có lộ trình đạt chuẩn phù hợp.

Đối với nội dung quan tâm hỗ trợ các xã Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021: Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới thành lập đoàn khảo sát, rà soát lại các tiêu chí chưa đạt được để có giải pháp cụ thể hỗ trợ huyện đưa 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của huyện đề ra theo đúng thời gian quy định (thời gian nộp hồ sơ về tỉnh để thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trước ngày 20/11/2021).

Về nội dung tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cần phát huy nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới: Đây là trách nhiệm của Huyện ủy, UBND huyện, đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tổ chức Hội, đoàn thể chính trị và của người dân.

 Hỗ trợ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: đối với huyện về xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023, các xã, các thôn chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới, “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025: Hiện nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, trong đó có quy định nội dung hỗ trợ này. Sau khi Đề án này được thông qua và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thì các địa phương sẽ có căn cứ thực hiện.

Nội dung đề nghị các Sở, Ban, ngành được phân công phụ trách tiêu chí có quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tiêu chí đối với địa phương: Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành được phân công, thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin, trao đổi với huyện để nắm được những vấn đề bất cập, khó khăn có hướng giải quyết nhằm tháo gỡ cho địa phương.

Về nội dung, đến nay huyện đã có nhiều xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là giai đoạn bắt đầu nên việc duy trì và nâng chuẩn, giữ vũng tiêu chí cần được sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, cho địa phương, hạn chế việc vận động thu đóng góp nhân dân cho Chương trình: về vấn đề này, nguồn lực Trung ương sẽ đảm bảo và nguồn lực của tỉnh sẽ cân đối để địa phương thực hiện.

Về đề nghị quan tâm hỗ trợ các HTX; tập trung hỗ trợ những mô hình có tầm, có hiệu quả kinh tế cao và hỗ trợ triển khai nhân rộng. Đề nghị UBND huyện rà soát, đánh giá cụ thể, từ đó có kế hoạch tranh thủ các chính sách đã có của Trung ương, tỉnh để cùng với nguồn lực ở địa phương hỗ trợ phát triển hiệu quả các mô hình này.

Về nội dung, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên nguồn thu đối ứng công trình phần ngân sách xã, thu đóng góp nhân dân gặp nhiều khó khăn: UBND huyện rà soát, tổng hợp báo cáo giải trình cụ thể những vấn đề thật sự khó khăn gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Về nội dung, kịp thời trong việc phân bổ, bổ sung kinh phí để thực hiện các chương trình giảm nghèo: UBND tỉnh tiếp thu và giao Văn phòng Giảm nghèo tỉnh rà soát tham mưu UBND tỉnh phân bổ, bổ sung kinh phí kịp thời để huyện thực hiện.

Về nội dung, thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách: giao Văn phòng Giảm nghèo tỉnh phối hợp các Sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

Về vấn đề, cần điều chỉnh, thay đổi nội dung khuyến khích thoát nghèo cho giai đoạn mới phù hợp hơn (thay đổi việc khen thưởng cho cộng đồng thôn bằng việc nâng hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân): Vấn đề này cần phải có sự đánh giá, nghiên cứu cụ thể, do đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

Về nội dung, sớm có Đề án, định hướng chương trình giảm nghèo cho giai đoạn 2022 – 2025: Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sớm tham mưu UBND tỉnh.

          Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan ở tỉnh rà soát, tổng hợp các chế độ được thụ hưởng theo quy định đối với xã đã ra khỏi khu vực III, khu vực II, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 mà trước đây các đối tượng thuộc diện đang được hưởng nay không được hưởng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

          Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá và Quản lý cảng cá, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cảng cá, xây dựng phương án cụ thể ứng phó khi có ca dịch bệnh Covid-19 trong khu vực cảng cá. Đồng thời, thống kê số lượng cán bộ, nhân viên làm việc để đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam) để tổng hợp./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 378/TB-UBND ngày 27/8/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI