Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Lượt xem: 216

Ngày 07/7/2021, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận, giao nhiệm vụ các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư chịu trách nhiệm: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 về Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó ưu tiên tập trung giải ngân nguồn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Chủ động làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án tái định cư và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Đề nghị đồng chí Bí thư cấp huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn. Khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục và cử cán bộ, công chức làm việc với các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định, phê duyệt các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định. Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thường xuyên nhắc nhở, xử lý vi phạm, cương quyết không điều chỉnh thời gian hợp đồng do đơn vị không tập trung thi công. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Các địa phương khẩn trương có văn bản trả lời các nội dung góp ý liên quan đến phân cấp, ủy quyền trong công tác đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Chủ trì cùng với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021. Trong đó ưu tiên điều chuyển cho các dự án đảm bảo tiến độ thi công, có khối lượng thanh toán và các dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. Các chủ đầu tư báo cáo cụ thể các dự án đã có khối lượng nhưng thiếu vốn để UBND tỉnh ưu tiên điều chỉnh vốn. Đồng thời, rà soát, tham mưu phân bổ chi tiết phần vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ theo quy định. Rà soát lại các dự án có sử dụng vốn nước ngoài để tham mưu nộp trả, điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 khả năng không giải ngân theo kế hoạch. Điều chỉnh phương thức bố trí vốn cho các dự án đầu tư; trong đó ưu tiên phân bổ cho các dự án đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục; hạn chế dự nguồn cho các dự án chưa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các đơn vị giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình dự án khởi công mới trong năm 2022 khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định; chỉ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn khi đã đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Các chủ đầu tư có tiến độ giải ngân thấp thì hạn chế bố trí vốn để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình đã bố trí vốn trước đây.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính chịu trách nhiệm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt theo quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh và thực hiện công bố đơn giá vật liệu xây dựng định kỳ theo quy định; khẩn trương hoàn chỉnh tham mưu ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu quy hoạch, bố trí các mỏ đất san lấp gần với các dự án đầu tư công để thuận tiện trong công tác triển khai các dự án.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 300/TB-UBND ngày 27/7/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI