Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải

Lượt xem: 327

Ngày 16/7/2021, tại UBND huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Núi Thành, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận

1. Dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Núi Thành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án, tuy nhiên tiến độ, hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu, tồn tại này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư dự án với các lực lượng chức năng của huyện và UBND xã Tam Hải, Ban Nhân dân các thôn thiếu kiên quyết, chưa chặt chẽ. Tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà có vai trò rất quan trọng, kết nối trực tiếp vào các bến cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp, phục vụ vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu chủ yếu cho ngân sách.

Đây là một trong những dự án trọng điểm được Ban chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Ban chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Núi Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ di dời các đăng, rớ, đáy hiện nay còn tồn tại trong phạm vi thi công tuyến luồng Kỳ Hà và bồi thường, GPMB tuyến kè chống xói lở đoạn qua thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải để sớm bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị của huyện và xã Tam Hải vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, ủng hộ thực hiện. Đối với các trường hợp cố tình cản trở thi công hoặc có hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

 Đối với các rớ ở vũng quay tàu trước đây bị lấp do đổ thải của dự án nạo vét luồng Kỳ Hà giai đoạn 1, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện phối hợp với đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB và UBND xã Tam Hải kiểm tra lại cụ thể để giải quyết dứt điểm.

Đối với các rớ đáy thuộc phạm vi tuyến luồng đã được bồi thường nhưng nay lấn chiếm trở lại cần xem xét giải quyết phù hợp. Trong quá trình thi công nạo vét, nếu thực sự ảnh hưởng môi trường, gây thiệt hại cho nhân dân trong khu vực thì phải bồi thường, hỗ trợ do dừng sản xuất.

 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh: Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi công nạo vét tuyến luồng Kỳ Hà và xây dựng kè chống xói lở đoạn qua thôn Long Thạnh Tây; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tam Hải thông báo rộng rãi cho nhân dân biết và vận động nhân dân ủng hộ để triển khai thực hiện. Đảng ủy, UBND xã và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tam Hải phải tích cực vận động nhân dân và phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công trong quá trình triển khai. Tích cực làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam sớm có ý kiến về hồ sơ điều chỉnh thiết kế thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) để gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, thẩm định theo quy định.

Đối với kiến nghị của lãnh đạo UBND xã Tam Hải về việc điều chỉnh cục bộ một số vị trí tuyến kè thôn Long Thạnh Tây để giảm thiểu ảnh hưởng đến một số hộ dân, trong quá trình triển khai thi công Chủ đầu tư dự án phối hợp UBND xã Tam Hải và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể để giải quyết điều chỉnh cục bộ (nếu cần) cho phù hợp.

Về việc đi lại của các tàu vận tải trên tuyến luồng Kỳ Hà ảnh hưởng đến các tàu thuyền neo đậu của nhân dân, giao UBND huyện Núi Thành sớm khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tác động và có phương án xây dựng âu thuyền hợp lý để bố trí nơi neo đậu tàu thuyền của nhân dân; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ đánh bắt thủy sản trên sông.

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức cắm mốc quản lý tuyến luồng đường thủy nội địa sông Trường Giang để bàn giao cho UBND các huyện, thành phố liên quan quản lý, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định pháp luật.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải kiểm tra cụ thể, lập phương án sửa chữa, duy tu, quản lý toàn bộ các phao đảm bảo an toàn hàng hải trên tuyến luồng Kỳ Hà để đề xuất Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh bố trí thêm kinh phí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho đơn vị sự nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện trong khi chưa quyết toán, bàn giao.  

2. Cấp nước sạch, xử lý rác thải và quy hoạch sắp xếp dân cư, khu nghĩa trang trên địa bàn xã Tam Hải

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thi công xây dựng hoàn thành dự án tuyến ống chính cấp nước cho xã Tam Hải trong năm 2021; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải.

Xử lý rác thải: Trước mắt, UBND xã Tam Hải khẩn trương rà soát, báo cáo UBND huyện Núi Thành có phương án xử lý thanh toán nợ cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam để tiếp tục thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên xã đảo Tam Hải.

Về lâu dài, UBND huyện Núi Thành nghiên cứu mô hình nói không với sử dụng bao bì nhựa, túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường ở xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An để có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân xã đảo Tam Hải ủng hộ, thực hiện; đồng thời có biện pháp giảm rác thải thựa, rác thải khó phân hủy của người dân tại các lưu vực sông. Bên cạnh đó, nghiên cứu biện pháp dùng hệ thống phao nửa chìm, nửa nổi để ngăn cách bề mặt biển phía Nam, không cho rác vào gần bờ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên cứu công nghệ xử lý rác thải bằng lò đốt ở quy mô nhỏ, phù hợp thực tế ở địa phương xã Tam Hải để thử nghiệm và áp dụng thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy định liên quan về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho xã đảo Tam Hải để hướng dẫn áp dụng thực hiện hoặc xây dựng phương án, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho xã đảo Tam Hải và xã đảo Tân Hiệp (Hội An).

 Về quy hoạch sắp xếp dân cư, khu nghĩa trang trên địa bàn xã Tam Hải: Giao UBND huyện Núi Thành khảo sát, nghiên cứu quy hoạch sắp xếp lại nơi chôn cất, cải táng mồ mả ở xã Tam Hải theo hướng quy hoạch theo từng cụm nghĩa trang nhân dân riêng lẽ và có vệt cách ly với khu dân cư để đảm bảo cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, nghiên cứu phương án giãn dân vào đất liền, sắp xếp lại dân cư trên đảo cho phù hợp; trong đó có việc nghiên cứu đề xuất phương án di dời các hộ dân ở thôn Long Thạnh Tây vào bờ để phòng tránh thiên tai, sạt lở, ổn định cuộc sống lâu dài.

3. Khai thác phà Tam Hải - Tam Quang

Ủng hộ UBND huyện Núi Thành thực hiện phương án xã hội hóa kinh doanh vận chuyển hành khách qua phà Tam Hải - Tam Quang. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đầu tư nâng cấp bến và đường lên xuống phà.

Thống nhất UBND huyện Núi Thành phối hợp với Sở Tài chính báo cáo đề xuất và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, có nghị quyết thống nhất phương án thu phí 01 chiều qua phà Tam Hải - Tam Quang đối với người dân trên đảo.

Căn cứ ý kiến kết luận, đề nghị Thường trực Huyện ủy Núi Thành tập trung chỉ đạo, UBND huyện Núi Thành, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Thông báo số 284/TB-UBND ngày 20/7/2021.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI