Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 355

Ngày 16/7/2021, tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ công bố, sau khi nghe Ban Quản lý báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận chỉ đạo như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (sau đây viết tắt và Ban Quản lý) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý phải khẩn trương kiện toàn lại bộ máy tổ chức và tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, mục tiêu, định hướng tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và phát triển vùng Đông Nam của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tăng cường công tác quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án đầu tư lớn, sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ngay sau buổi lễ hôm nay, Ban Quản lý khẩn trương thực hiện một số việc liên quan đến địa vị pháp lý mới (khắc dấu, giới thiệu, thông báo, …) và rà soát lại các giấy tờ, thủ tục trước đây Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã cấp cho các nhà đầu tư ở các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để điều chỉnh lại cho phù hợp; đồng thời tập trung phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021 để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy tổ chức của Ban đã được ban hành tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 cho phù hợp. Đặc biệt chú ý xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết phù hợp với từng vị trí; những cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn thì phải sắp xếp lại hoặc báo cáo UBND tỉnh điều chuyển.

Trên cơ sở chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05/4/2021 của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 15/7/2021, trong thời gian tới Ban Quản lý tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Tập trung phối hợp với Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải nghiên cứu, xúc tiến đầu tư mở tuyến luồng mới Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn; đồng thời sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các bến cảng Chu Lai theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tích cực làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không tại sân bay Chu Lai; đồng thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan xúc tiến đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Chu Lai theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tư vấn liên quan sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó có các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tiêu chí năng lực, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để hướng dẫn lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư làm căn cứ để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

4. Phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan rà soát quy hoạch, làm việc với các nhà đầu tư có đủ năng lực để xúc tiến đầu tư các Khu đô thị chất lượng cao, Khu đô thị sinh thái thông minh, các dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh theo mục tiêu, định hướng của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05/4/2021; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương theo đúng quy định pháp luật để triển khai thực hiện.

5. Tích cực hỗ trợ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải (thuộc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải) làm việc với các Bộ, ngành liên quan có văn bản tham gia ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ theo nhiệm vụ đã được giao.

6. Phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (Khu công nghiệp phục vụ nông lâm nghiệp) và đôn đốc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải sớm triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng các nhà máy chế biến tại khu công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và địa phương thúc đẩy Chương trình phát triển hậu cần nghề cá tại Cảng cá Tam Quang.

7. Tổ chức khảo sát, đánh giá lại thực trạng và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng mặt bằng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang cho phù hợp; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm các hạng mục đầu tư cũ theo dự án đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan chuẩn bị kế hoạch công bố Cửa khẩu quốc tế cùng lúc với Bộ Giao thông vận tải khởi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương xúc tiến, đưa dự án đầu tư xây dựng Quốc môn tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D vào danh mục đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện.  

Theo các nội dung, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tập trung phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Thông báo số 285/TB-UBND ngày 20/7/2021.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI