Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kế hoạch cung cấp 100% DVC trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 năm 2021

Lượt xem: 454

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4516/UBND-KSTTHC ngày 20/7/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành kế hoạch cung cấp 100% DVC trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 năm 2021.

Theo Công văn, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số là tỷ lệ dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4; hiện nay, DVC trực tuyến mức độ 4 do tỉnh cung cấp đạt tỉ lệ rất thấp (khoảng 148 DVC), chất lượng dịch vụ công trực tuyến chưa cao, người dân vẫn phải cung cấp, kê khai thông tin nhiều lần, thủ công. Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 đến Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam để hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2714/KH-UBND để triển khai công việc theo mục tiêu trên; đồng thời, tăng cường tích hợp các DVC tỉnh vào Cổng DVC quốc gia tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ; tăng cường khả năng thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng… Tuy nhiên, trong thời gian qua, hầu hết các nhóm công việc giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Sở Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch 2714/KH-UBND triển khai chưa đúng tiến độ.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để đưa tối đa các thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến do người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để xử lý, hoàn thành trong tháng 7/2021; Cử đầu mối liên hệ và danh sách thành viên tham gia Tổ giúp việc gửi Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi để phối hợp triển khai nhiệm vụ, hoàn thành trong tháng 7/2021; Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hoàn thành việc nâng cấp các DVC lên mức độ 4; đồng thời, tổ chức kiểm thử từng DVC trước khi công bố, chính thức đưa vào sử dụng theo quy định, hoàn thành trước ngày 01/9/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách DVC đủ điều kiện lên mức độ 4 đến thời điểm hiện tại gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 23/7/2021 để rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/7/2021; Khẩn trương thành lập Tổ giúp việc để giúp Tổ công tác và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ, hoàn thành trong tháng 7/2021; Chủ trì xây dựng, nâng cấp các thủ tục hành chính (DVC) được phê duyệt lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hoàn thành trước ngày 01/9/2021; tổ chức kiểm thử, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi; Liên thông, tích hợp nhóm các DVC lĩnh vực hộ tịch, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép lái xe, thu phí, thuế về đất đai, thông tin quy hoạch về xây dựng … theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ vào Cổng DVC quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Tổ công tác để triển khai nhiệm vụ trên tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trong tháng 7/2021; Theo dõi, thống kê DVC đã lên trực tuyến mức độ 4, DVC đã tích hợp thành công vào Cổng DVC quốc gia; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nguồn tin: Công văn số 4516/UBND-KSTTHC ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI